Over ons

Akabe speelt spel van scouting op maat van kinderen en jongeren met een beperking. Hierbij staat de ervaringswereld van deze jongeren centraal. Er wordt gespeeld in kleine groepjes, waar voldoende leiding aanwezig is zodat ieder kind tot zijn recht komt.

Zo creëren we voor onze leden een veilige omgeving, waarin iedereen zich thuis en aanvaard voelt. Dit is belangrijk om te groeien in zelfontplooiing. Het is binnen dit veilig milieu dat we uitdagende activiteiten aanbieden die kinderen uitnodigen om hun grenzen te ontdekken en te verleggen.

In onze werking leggen we het accent op de zelfwerkzaamheid van onze leden. We stimuleren zelfredzaamheid, mondigheid en op te komen voor zichzelf en anderen.

Om dit te kunnen realiseren is een goede en duidelijke werking nodig bestaande uit 3 takken (Kapoenen, Welpen en Woudlopers). Deze opsplitsing zorgt ervoor dat we elke vergadering weer kunnen zorgen voor een uitdagende en leeftijdsgebonden activiteit. Een goede sfeer binnen de gehele groep is natuurlijk ook belangrijk, daarom zijn er ook tal van overkoepelende activiteiten met de leden en met de ouders.

Voor de vergaderingen zelf hebben wij een vaste planning. De eerste drie zondagen van de maand zorgen wij voor een leuke activiteit voor de leden tussen 14:00 uur en 17:30 uur. Dit valt steeds te raadplagen via onze planning. Daarnaast organiseren wij ook een aantal andere activiteiten zoals weekends en kamp

Akabeast staat dus voor een actieve groep enthousiaste leiding die samen met onze leden op elke vergadering speelt, plezier maakt maar vooral geniet!

Afbeeldingsresultaat voor akabe